Павел баня
Образование 
Павел баня предоставя добри възможности за получаване на солидно образование. В града е изградено средно общообразователно училище “Христо Ботев”.

Професионалното образование е представено от средното училище по ресторантьорство и хотелиерство . Профилът е съобразен с икономическия облик на общината и с важните й функции в сферата на балнеолечебния туризъм.

Към община Павел баня е учреден Фолклорен танцов ансамбъл “Детелини” .




www.SOU.PavelBanya.EU

www.PGRH.PavelBanya.EU

www.DETELINI.org