Павел баня
Професионална Гимназия по Ресторантьорство и Хотелирство 
www.PGRH.PavelBanya.EU

В съответствие със стратегията за развитие на община Павел баня, през 1994г.се открива Професионална Гимназия по Ресторантьорство и Хотелиерство. В училището се подготвят кадри по професионални направления: “Хотелиер”, “Готвач”, “Сервитьор-барман”, “Хлебар-сладкар". Годишно, се обучават около 300ученика в 12 паралелки.

Работодателите в сферата на туристическия бизнес подпомагат подбора и назначаването на младите специаисти, завършили училището. Предприемачите заявяват желание да работят с учениците на ПГ по Ресторантьорство и Хотелиерство , тъй като обучението по професиите “готвач” , “сервитьор-барман” и “хотелиер” отговаря на изискванията им.

Учениците получават нужното образование, добри знания и умения, практическо владеене на чужд език, отговарящи на Европейските изисквания за обслужване в сферата на туризма.

Наличието на добра материално-техническа база е фактор за успешното обучение и изграждането на отлични практически умения и навици у учениците.

ПГ по Ресторантьорство и Хотелиерство разполага с: 12 класни стаи,
2 компютърни кабинета, 2 кабинета по сервиране, 2 кабинета по готварство, 1 кабинет по хлебопроизводство, 1 сладкарска работилница.

Обучението в училището се осъществява от високо квалифицирани
преподаватели по общообразователна и професионална подготовка.


гр.Павел баня
„Св.св. Кирил и Методий” № 2
04361/22-00
pgrhpb@abv.bg
www.PGRH.Pavelbanya.eu
Директор: Росица Захариева