Павел баня
Читалище "Напред 1903г." Павел баня 
Читалище Напред 1903г. - Павел баня
бул. Освобождение 4
04361/21-92
Napred_pbania@mail.bgЗАЛИ ПОД НАЕМ за конферентна дейност:
    Зрителна зала - 450 места
    Зала Младост - 90 места
Климатик, Кръгла маса,
Мултимедия, Екран,
Плазмен телевизор,
Озвучителна техника
  Малка зала - 50 места 

Читалище Напред 1903г. е основано на 1 Януари 1903 година.
Днес е средище за културно-масова дейност. Поддържа се библиотека с 30 000 тома. Към читалището се развива художествена самодейност и краеведска дейност. В зала Малдост заседват народните представители от местния парламент.Преди известно време в Павел баня бе сформиран поетичен клуб „Литературен глас”, в който вземат участие творци от града и общината. Техните срещи се състоят всеки последен петък от месеца в библиотеката на читалище „Напред- 1903”.

На литературните сбирки, поетите и писателите ще четат нови творби и ще набелязват перспективи за действие в областта на литературата.

Всички поети, граждани и гости на общината са поканени на срещите на клуба.

Литературният клуб подготвя и антология на творците на Павел баня и региона.


ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ЧИТАЛИЩЕ НАПРЕД 1903 ПАВЕЛ БАНЯ

ДОНКА ИВАНОВА РАСТЕВА – председател
ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ ЕНЧЕВ
ТОТКА ХРИСТОВА ДИНЕВА
ДИМИТЪР МИЛЧЕВ МИЛЧЕВ
КОЛЬО ХРИСТОВ ПЪДЕВ
и
проверителна комисия:
МАРИЕЛА ДИМИТРОВА РОЙЛЕВА - председател
СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА СТОЙНОВА
МАРИЯ ДОНЧЕВА НЕНОВАУстав на читалище "Напред 1903" Павел баня
Отчет за дейността на читалище Напред 1903 Павел баня за периода юни 2010 - март 2013г.
Извадки от летописната книга