Павел баня
Администрация в Павел баня 
Автогара Павел баня - Площад централен - 04361/20-45

Бюро по труда - 04361/32-78

Водоснабдяване и канализация - 04361/25-67

Детска ясла - ул. Г. Бенковски 11 - 04361/22-51


Държавна дивчеовъдна станция "Мазалат" с. Г. Сахране 04357/235
Държавно лесничейство - 04361/31-67

EVN клон Казанлък горещ телефон за аварии 0431/633-17

Община Павел баня - Председател Об С - бул. Освобождение 15- 04361/22-38
Община Павел баня - Кмет - бул. Освобождение 15- 04361/22-01
Община Павел баня - зам. Кмет - бул. Освобождение 15- 04361/22-64
Община Павел баня - Секретар - бул. Освобождение 15- 04361/32-60
Община Павел баня - Юристконсулт - бул. Освобождение 15- 04361/21-44
Община Павел баня - Местни данъци и такси - бул. Освобождение 9 04361/22-62

Общинска служба - Социлано подпомагане - ул. Христо Ботев 8 - 04361/21-02

Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство - ул. Св. Кирил и Методий 2 - 04361/22-00

Полицейски Участък - ул. Христо Ботев 8 - 04361/22-11

Поща - ул. Генерал Столетов 1 - 04361/22-22

Туристически информационен център - бул. Освобождение 4 - 04361/21-48

СОУ Христо Ботев - ул. Христо Ботев 13 - 04361/22-06

Център за спешна медицинска помощ - ул. Акация 6 - 04361/32-80

Читалище Напред - бул. Освобождение 4 - 04361/21-92