Павел баня
Бъдеще 

Традиция и стил в сърцето на Розовата Долина...


Стремежът:

От курорт с национално значение, Павел баня да се превърне в Европейски туристически център.

Основната цел поставена от Станимир Радевски пред общинската администрация е устойчивото развитие на туризма в община Павел баня с цел оживление на местната икономика, развитие на дребния и средния бизнес, повишаване на социалното благосъстояние, при което особено внимание да се отдели на опазването на съществуващите природни и културни ресурси.План-предложение за Устойчиво икономическо развитие на Павел баня, 2006г.


Общински план за развитие (2007-2013)

Общински план за развитие на Павел баня 2007-2013 - становище и предложения за допълнения, 2008г.