Павел баня
СОУ "Христо Ботев" 
www.SOU.PavelBanya.EU

Средно Общообразователно Училище “Христо Ботев” е с 130 годишна история.

В него се обучават ученици от първи до дванадесети клас.
Училището разполага с добре оборудвани кабинети по:
Информатика и информационни технологии
Биология
Физика
Химия
Труд и техника
Изобразително изкуство
Два физкултурни салона
Учениците имат възможност да изучават чуждите езици:
Английски език
Немски език


Разработени са програми за свободно избираема подготовка - информационни технологии, изобразително изкустно, духов оркестър, народни танци, автентичен фолклор.
През учебната 2006/2007 година се обучават 355 ученици.
Учениците от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас засилено изучават предметите, необходими за кандидатстването им във висши учебни заведения.

Директор на училището - Ганка Гогова,
Помощник директор инж. Йорданка Бабова.


гр. Павел баня ПК:6155
ул.”Христо Ботев” №13
Директор: 04361/ 22-06
Пом. Директор: 04361/ 22-05
Канцелaрия: 04361/ 20-95
E-mall: soupb@abv.bg