Павел баня
Христо Стойнов Пъдев 
1919-2008

Роден на 11. Декември 1919г. в с. Турия, завършва прогимназаята в Павел баня. Тук се запалва по учителската професия. Тогава директор на училището е Георги Чорбаджийски - брат на Чудомир.
През 1938г. след като завършва Казанлъшката гимназия, постъпва в Пловдивския учителски институт.
Преподава в с. Сладък кладенец (Старозагорско), Шейново (Казанлъшко), с. Тявато (Битолско). По време на втората световна война е мобилизиран в Първа армейска хирургическа болница - Пирот.


От 22 Декември 1944г. е назначен за директор на училището в Павел баня. В началото на 1947г. е избран за директор.
Успява да укрепи образованието в града и спомага за създаването и на професионално училище в града.

За приносът си за образованието и израстването на града е награден с орден Кирил и Методий - първа степен.