Павел баня
Чудомир 

Димитър Чорбаджийски 1880-1967

Роден в с. Турия, израства в среда която става вдъхновение за неговите най-известни, кратки, хумористични разкази. Чудомир ства изключително популярен, а книгите му за кратко време претърпяват многобройни издания.

Оставя име и като изследовател с изключителен принос за музейното и читалищното дело. Не по-малко слава му донасят карикатурите и рисунките към литераатурните произведения.

Става заслужил деятел на изкуството през 1965 г., а през 1967 г. е удостоен със званието - Народен деятел на културата. Почетен гражданин на Павел баня с решение 605/26.07.2007.