Павел баня
Телефонни кабини, факс, ксерокс 
Телефонни кабини

Ксерокс

Факс - 04361/2000

Всеки ден
от 08.00 до 22.00

Павел баня
бул. Освобождение 11
тел: 04361/2006