Павел баня
Дешка Порова 
Родена на 23 Юли 1939г. в Шипка, завършва средно педагогоическо училище "Димитър Благоев" в Стара Загора с отличен успех. От 1957г. е учителка в началното училище на Павел баня - "Христо Ботев".

Участва в любителския драматичен театър, като пресъздава главния образ в едноименната пиеса "Боряна" на Йордан Йовков и образа на Евгени в постановката "Хъшове" по Иван Вазов.

1962г. - Създава ученически хор за школувано пеене, при НУ "Христо Ботев", който достига върхове в хоровото музикално изкуство. Жури на републиканския фестивал в Пловдив присъждат
единодушно Пъва награда, златен медал и лауреатско звание на състава. Дешка Порова организаира среща със световно известния лирико-дртаматичен тенор Тодор Мазаров .

1964г. - Създава хор за школувано пеене "Т. Мазаров" при читалище "Напред" гр. Павел баня. На няколкото поредни републикански фестивали в Казанлък, Стара Загора Бургас, и Русе, завоюва златни медали и лауреатско звание.

Завършва отлично Музикалната академия и републиканската школа по дирижиране. Нейни учители са проф. Иван Спасов и проф. Васил Арнаудов.
40 години, под диригентството на Дешка Порова, хоровият колектив е лицето на града.

През 1981г. става първият директор на новооткритото в града Средно общообразователно училище "Христо Ботев" . Под нейните грижи се строи, обзавежда и открива разширението на гимназията.

В 1989г. създава танцов ансамбъл "Детелини"

Авторитетна и артистична, Дешка Ганева Порова не само се е отличила на професионалното поприще, а и допринася за защита на нравствените ценности. Тя влага много труд и постоянство при изграждането на културния живот в Павел баня.

Наградена с орден "Кирил и Методий" и Залтна лира на Съюза на музикалните дейци в България.

Почетен гражданин на Павел баня с решение 529/29.10.2010.