Павел баня
Цанко Минков Дечев – Комитата 


1856-1944

Роден на 1 Октомври 1856г. в село Турия.
Девтнайсет годишен заминава в Гюргево, Румъния. След среща с Христо Ботев се записва за четник в неговата чета. Заедно с Войводата слиза на Козлодуйския бряг и поема пътя към Околчица. След трагичната гибел на Ботев, Цанко-ранен и изнемощял е пленен от турската войска. Макар осъден на смърт, бива освободен. Заживява в новосъздаденото селище Павел баня, където е почeтен гражданин. Води достоен, скромен и смислен живот.

Почетен гражданин на Павел баня с решение 301/25.02.2003.

От Млин Камък до Павел баня