Павел баня
Недка Делчева Кавръкова 
1959-2017
Родена на 21 ноември 1959г. Завършва Икономически Техникум в Стара Загора. Висшето си образование получава във ВИИ „Карл Маркс”. Практиката й включва постове от оперативен счетоводител до началник на финансовия отдел при община Павел баня идиректор на данъчна служба.

Завършва школата към центъра по художествена самодейност в Пловдив. От 1989г. е художествен ръководител и хореограф на ФТА „Детелини” .