Охранителна дейност в Павел баня


СОТ с автопатрули ⭐️ жива охрана (въоръжена и невъоръжена) ⭐️ видеонаблюдение ⭐️ пожарна безопасност ⭐️ охрана на земеделски земи и стопански бази