Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 34

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 35

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 36
Добре дошли в ПАВЕЛ БАНЯ – ПРОМОЦИИ, Оферти, Пакети, Лечение, Настаняване, Хранене, Транспорт, Развлечение, Новини – Всичко за Павел баня - За 2017 г. Община - Павел баня вече има приет бюджет
Павел баня
За 2017 г. Община - Павел баня вече има приет бюджет 
28.1.2017
На 26 януари на свое заседание Общинският съвет на Павел баня единодушно прие предложения от кмета Станимир Радевски бюджет за 2017 г. Постижението е безспорно, след като през 2016 г. това се случи буквално в последните месеци на годината. Общинската администрация буквално беше изправена "на кътни зъби", а Административният съд в Стара Загора беше задръстен от десетки дела по казуса. Разковничето вероятно се дължи на факта, че един от водещите старейшини от ДПС - партията, която има безспорно влияние в региона, премина към друга политическа сила, а най-голямата контра от БСП е "заровил томахавката".

"Бюджетът се прие на първо четене единодушно. Всички политически партии гласуваха. Това е преломен момент за Павел баня, тъй като през последните две години имахме огромни разногласия и съдебни дела между администрацията и Общинския съвет, което затрудняваше изключително дейността ни.", коментира за медията ни Радевски.

Общата рамка на бюджет 2017 на община Павел баня е 9 049 375 лева, от които приходи от държавни дейности 5 537 004 лева и приходи от местни дейности - 3 512 371 лева.

Оказва се, че не напразно на Станимир Радевски е прикачена титлата "най-социалният кмет". В областта на социалните дейности по новия бюджет се възстановява правото за пътуване на пенсионери и ученици с 50% намаление. На студентите от общината от първи курс ще бъде отпусната еднократна помощ, а студентите от втори и следващи курсове при доказано добър и нагоре успех на изпитните сесии в продължение на 9 месеца ще получават по 80 лв. С общински пари ще бъдат дофинансирани всички детски градини и читалищата. Финансово осигурен е културният календар, художествената самодейност и др.

Според кмета Радевски, инвестиционната политика през 2017 г. ще се реализира в рамките на 10 млн. лв. Има одобрени проекти за основен ремонт на детските градини в Павел баня и село Осетеново. За 6 млн лв. ще се направи цялостна подмяна на водопреносната мрежа на селата Горно Сахране и Долно Сахране. 1 620 млн лв. по ПУДОС са отделени за изграждане на канализационна и водопроводна мрежа в Павел баня. Ще се ремонтира четвъртокласната пътна мрежа между селата Асен и Скобелево. Със средства от местния бюджет ще се реализира строителна програма във всички населени места.

"С развързани ръце съм! Възстановени са ми кметските пълномощия за прехвърляне на средства от параграф в параграф. Учебният процес във всички училища продължава спокойно, пътищата ни са почистени до асфалт, всичко работи - мир, любов и разбирателство цари в община Павел баня", похвали се кметът.

Росица АЛЕКСАНДРОВА starozagorskinovini.com


Коментари 
Comments are not available for this entry.