Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 34

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 35

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 36
Добре дошли в ПАВЕЛ БАНЯ – ПРОМОЦИИ, Оферти, Пакети, Лечение, Настаняване, Хранене, Транспорт, Развлечение, Новини – Всичко за Павел баня - 7 проекта за над 25 млн. лв. ще внесе Община Павел баня
Павел баня
7 проекта за над 25 млн. лв. ще внесе Община Павел баня 
1.8.2016
Община Павел баня Публикувано в Pavelbanya.eu
Община Павел баня
Общинска администрация на община Павел баня от началото на 2016г. е подготвила за финансиране 7 проекта на стойност 25 535 000 лева. Сред тях са 4 проекта, които кметът на общината Станимир Радевски ще внесе за финансиране в Държавен фонд „Земеделие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., информират от Община Павел баня. Приемът на проектни предложения по Подмярка 7.2 на Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ ще стартира в средата на м. септември и ще продължи един месец. Готови са инвестиционните проекти:

– „Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Скобелево, Асен, Горно Сахране и Долно Сахране“;

– „Реконструкция на улична мрежа в град Павел баня“;

– „Рехабилитация на четвъртокласен общински път SZR 1131 / ІІ-56, Шипка – Павел баня / – Асен – Скобелево“;

– „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и съпътстващи СМР в общинска образователна инфраструктура – ЦДГ „Синчец“, град Павел баня и ЦДГ „Радост“, с Осетеново, община Павел баня“.

Проектът Доизграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на град Павел баня“ на стойност 4,5млн. лева е внесен за одобрение в ПУДООС на МОСВ. Готов е и инвестиционният проект „Рехабилитация и реконструкция на ул. Роза в град Павел баня на стойност 4,8 млн. лева.

ПРЕСС ТВ Казанлък


Коментари 
Comments are not available for this entry.