Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 34

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 35

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 36
Добре дошли в ПАВЕЛ БАНЯ – ПРОМОЦИИ, Оферти, Пакети, Лечение, Настаняване, Хранене, Транспорт, Развлечение, Новини – Всичко за Павел баня - С нови проекти започва 2016 година в община Павел баня
Павел баня
С нови проекти започва 2016 година в община Павел баня 
22.1.2016
Община Павел баня започна 2016 г. с проект по ОП „РЧР“ „Независим живот“ за близо 488 000 лв. Наименование на проекта е „Съпричастност“ и по него ще се предоставя комплекс от социални услуги в домашна среда на лица с тежки здравословни проблеми и лица с увреждания.

Продължителността му е 22 месеца и включва дейности, подкрепящи устойчивото развитие в социален аспект- намаляване на бедността, създаване на равностойни стандарти за качество на живот, задоволяване на основни потребности на лица изпаднали в риск , поради различни причини. Проектът дава възможност на безработни лица в трудоспособна възраст да полагат грижи за своите болни близки.

Още 3 проекта, по Оперативна програма „Развитие на селските райони“ чакат за одобрение в началото на годината- за ремонти на пътната инфраструктура в Павел баня и за подмяна на водопреносната мрежа в цялата община за 3 млн. евро. Администрацията работи и по още 2 проекта – за спортен комплекс и за екопътеки в Турия и Габарево.

Коментари 
Comments are not available for this entry.