Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 34

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 35

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 36
Добре дошли в ПАВЕЛ БАНЯ – ПРОМОЦИИ, Оферти, Пакети, Лечение, Настаняване, Хранене, Транспорт, Развлечение, Новини – Всичко за Павел баня - Прeдложенията от подписката на павелбанци залегнаха в бюджет 2016
Павел баня
Прeдложенията от подписката на павелбанци залегнаха в бюджет 2016 
2.12.2015
На 30 ноември в зала "Младост" в град Павел баня беше представен проекта за Бюджет 2016 на общината. Присъстваха представители на местната общност от Павел баня, Горно Сахране, Габарево. Представеното на проекта за Бюджет беше уважено и от общински съветници от всички представени в местния парламент групи.

Предложенията на местна инициативна група, която по-рано през годината внесе подписка с над 430 подписа, намериха място в бюджета. Идеите са за подобряване на условията на живот, отдих и почивка в град Павел баня. Сред тях – нова детска площадка, многофункционална спортна площадка, параклис в парковата зона, зона за отдих край река Тунджа, организиране на детска лятна занималня.

Зам.- кметът на общината Йордана Енева разясни периодите и продължителността на бюджетната процедура. Кметът на общината ще внесе проекта за бюджет в Общински съвет и след разглеждане от всички постоянни комисии проекта се представя за разглеждане и окончателно гласуване от общинските съветници.

Директорът на Дирекция ФСД Лилия Рачева представи проекта в частта държавни приходи и разходи за делегирани от държавата дейности. Държавните стандарти за един ученик са увеличени на 1720лева за един ученик. Капиталовата субсидия от държавния бюджет е увеличена от 254 700лв. на 310 900лева.

Бюджетната прогноза за местите приходи беше представена от Йордана Енева. За 2016 година ще се увеличат приходите от туристически данък / 170 000лева /, от наеми и аренда на земя / 55 000лева /, от административни и технически услуги. Приходите от такса в детски градини и детски ясли остават същата сума /81 000 /, като такса за детска градина остава 25 лева месечно. Останалата част от издръжката на детските градини, която е сумата от 241 700 лева ще бъде от други местни приходи.

Подробно бяха представени мотивите за предложение за увеличаване на такса битови отпадъци от 4 промила на 5 промила. Промените през 2016г. при планирани 3200тона битови отпадъци от община Павел баня са следните:
1. Отчисленията за всеки тон по чл. 64 от ЗУО се увеличават от 28 на 36 лева/тон, което е общо с 25 600лева;
2. Обезщетенията по чл. 60 от ЗУО се увеличават от 20 лв. на 31лева/тон, което е общо с 35 200лева;
3. Увеличава се минималната работна заплата;
4. През 2015година са закупени само 53 варела за сумата от 2500. По заявка от м. ноември 2015година на кметовете на кметства е необходимо да се закупят 1038 кофи и 205контейнера!, което представлява увеличение с около 150 000лева.

Заложените в бюджета за 2015г. 475 000 лева през 2016 година ще бъдат крайно недостатъчни. Предложената план сметка за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и др. възлиза на 568 100 лева.
Главният инженер на община Павел баня инж. Кирил Христов представи и проект за Инвестиционна програма по предложение на кметовете на кметства. Предвидени са средства за кандидатстване през 2015 по Програма за развитие на селските райони, Националния доверителен екофонд, Програма Красива България на МТСП.

След представяне на основните числа и принципи за Бюджет 2016г. от присъстващите в залата бяха направени допълнителни предложения. Сред тях: да се предвиди субсидия за Клуба на инвалида в с. Габарево и танцова формация „Павелбанци".

Коментари 
Comments are not available for this entry.