Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 34

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 35

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 36
Добре дошли в ПАВЕЛ БАНЯ – ПРОМОЦИИ, Оферти, Пакети, Лечение, Настаняване, Хранене, Транспорт, Развлечение, Новини – Всичко за Павел баня - Кметове от област Стара Загора се срещнаха в града на липите
Павел баня
Кметове от област Стара Загора се срещнаха в града на липите 
24.6.2014
По инициатива на областния управител на Стара Загора Живка Аладжова днес в сградата на Областна администрация се проведе работна среща между нея, кметове и експерти от общини в областта и представители на ОУПБЗН Стара Загора. Целта на заседанието е подобряване на координацията между институциите и съвместните им действия при бедствия и кризисни ситуации. „Поводът за това заседание е трагедията, която сполетя в края на миналата седмица областите Варна, Добрич и Велико Търново. Необходимо е да конкретизираме задълженията, правомощията и отговорностите на всеки един от нас – представителите на държавната и местна власт, при евентуално възникване на кризисна ситуация или бедствие. Нужно е всеки да е наясно с последователността на действията в подобна ситуация, за да не се допуска напрежение между отделните институции, на каквото станахме свидетели във Варна и каквото в никакъв случай не бива да бъде толерирано.

До този момент диалогът между институциите на държавно и местно ниво в област Стара Загора е на много добро равнище и това сме го доказали в кризисни ситуации – вие като кметове на конкретните общини и аз като областен управител. Със сигурност обаче има какво да подобрим в съвместната си работа и има пропуски, които е редно да бъдат отстранени превантивно. Именно това е и идеята на днешната среща – в пряк диалог да създадем такъв план, при който чрез съвместни усилия максимално бързо бедствието да бъде овладяно и щетите да бъдат ограничени”, каза в началото на заседанието Живка Аладжова.

Павлин Радев – гл.експерт ОМП в областна администрация Стара Загора и инспектор Михаил Михов, началник група „Оперативен център” към ОУПБЗН Стара Загора представиха доклад и презентация за реда на действия от страна на всяка институция при настъпване на кризисна ситуация или бедствие. Беше изнесена информация за ролята и възможностите на Единната спасителна система, която извършва действията по защита на населението.

Областният управител насочи вниманието на кметовете в Общинските планове за защита и действие при бедствие да са налични актуални данни и цялостна информация за възможностите за подкрепа в кризисни ситуации от страна на бизнеса. „Във всяка една община е нужно да се изготви актуален списък с фирмите и съответно техниката, оборудването и човешкия ресурс, които биха могли да бъдат използвани при необходимост”, посочи Аладжова.

Беше взето решение на следващо заседание в подобен формат в Областна администрация Стара Загора кметовете на общините да представят свои проекти, свързани с осъществяването на превенция на природни бедствия. Всички проекти ще бъдат обсъдени, а някои ще бъдат предложени за финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. За осъществяването на други ще бъде използвана техническата помощ и сили на държавните дружества в областта.

Във връзка с предстоящия пожароопасен сезон и след сигнали на някои от кметовете, Аладжова се ангажира да съдейства от ОПУ Стара Загора да започнат по-рано от предвиденото окосяване на треви и почистване на пътищата от републиканската пътна мрежа – първи, втори и трети клас, за да се ограничи възможността от възникване на пожари в близост до посевите.

Кметът на община Павел баня Станимир Радевски изказа благодарност към Живка Аладжова за своевременната намеса и оказването на необходимата подкрепа по време и след наводнението в с. Турия през миналата седмица. Радевски добави, че ситуацията в населеното място постепенно се нормализира. През следващата седмица двамата с Аладжова отново ще посетят селото.

Kazanlak.com

Коментари 
Comments are not available for this entry.