Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 34

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 35

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 36
Добре дошли в ПАВЕЛ БАНЯ – ПРОМОЦИИ, Оферти, Пакети, Лечение, Настаняване, Хранене, Транспорт, Развлечение, Новини – Всичко за Павел баня - Становище на ДЛС „Мазалат”: Гората не е изсечена по „безобразен” и „безогледен” начин
Павел баня
Становище на ДЛС „Мазалат”: Гората не е изсечена по „безобразен” и „безогледен” начин 
19.6.2014
Във всички медии коментирали това природно бедствие бе цитирано мнението на г-жа Соколова, която не за пръв път отправя необосновани нападки към ДЛС Мазалат, че наводнението е причинено от „безобразната сеч” в горите около селото. В различните медии този термин беше интерпретиран като „поголовно”, „безконтролно”, „нерегламентирано” изсичане на горите.

Подобно отношение към работата на колектива на ДЛС „Мазалат” изразено по този начин категорично не отговаря на истината, въвежда обществеността в заблуждение и уронва престижа на лесовъдската колегия като цяло.

ДЛС „Мазалат” стопанисва около 30 000 ха гори на територията на 3 общини по стриктно определени от Закона за горите правила и всяко едно мероприятие по дърводобив, залесяване и опазване на горите се извършва съгласно одобрен на ниво министерства, горскостопански план. В следствие на правилната политика по стопанисване на горите и забраната на т. нар. голи сечи, при последната лесоустройствена ревизия е отчетено, че 96% от горската територия в землището на с. Турия е заета от горскодървесна растителност.

През изминалите години освен редовните комплексни проверки са извършвани и множество други във връзка със стопанската дейност на предприятието. В констатациите от тези проверки липсват каквито и да било данни за сечи отговарящи на горепосочените квалификации. ДЛС „Мазалат” е единственото в областта поделение на ЮИДП Сливен, което е сертифицирано по световния стандарт за устойчиво и екологосъобразно стопанисване на горите – Forest Stewardship Council (FSC) и е многократно одитирано от съответните независими експерти.

На извършената на 17.06.2014 г. проверка от страна на Регионална дирекция по горите Стара Загора, по разпореждане на ИАГ София във връзка с изнесените в медиите мнения за наличие на „нерегламентирани” сечи присъстваха жители на селото, кметския наместник г-жа Соколова и кмета на общ. Павел баня г-н Ст. Радевски. Въпреки неколкократните покани на проверяващите експерти никой от присъстващите не бе в състояние да посочи конкретно място, на което гората е изсечена по „безобразен” и „безогледен” начин.

ДЛС „Мазалат” изразява своето съчувствие към пострадалите от наводнението и декларира добра воля и готовност в рамките на своите възможности да им окаже помощ.

Дата: 18.06.2014 г.

с.Горно Сахране

С уважение директор ДЛС „Мазалат”: инж. Александър Иванов

Коментари 
Comments are not available for this entry.