Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 34

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 35

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 36
Добре дошли в ПАВЕЛ БАНЯ – ПРОМОЦИИ, Оферти, Пакети, Лечение, Настаняване, Хранене, Транспорт, Развлечение, Новини – Всичко за Павел баня - Заседание на Областния съвет по сигурността се проведе в Павел баня
Павел баня
Заседание на Областния съвет по сигурността се проведе в Павел баня 
22.05.2012
Учебен сбор с членовете на Областния съвет по сигурността, щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и кметове на общини в област Стара Загора, се проведе днес в гр. Павел баня. В заседанието участие взеха представители на всички държавни институции, които са членове на Областния съвет по сигурността, както и лектори от Министерство на отбраната и Военна академия „Г. С. Раковски”.

Учебният сбор откри областният управител с лекция на тема „Състав и задачи на Областния съвет по сигурността и щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия, роля и място на системата за ранно предупреждение за управление при кризисни ситуации”.

С основните положения регламентирани в Закона за резерва на въоръжените сили на Република България запозна подп. Йорданов от Военно окръжие Стара Загора, а полк. Сейков от Министерство на отбраната презентира предстоящите задачи за изпълнение от териториалните структури при разработването на Държавния военновременен план. Полк. Добрев от Военна академия запозна присъстващите с Националната система за управление при кризи от военен и невоенен характер, а комисар Стоян Колев коментира взаимодействието на Главна дирекция и Областните управления ПБЗН – МВР с областните и общински администрации при овладяване на бедствени ситуации. „Външнополитическата обстановка на страните от Близкия изток и ролята и мястото на ЕС като стабилизиращ фактор в региона” бе темата на лекция, представена от гл. ас. Ивайло Иванов от Военна академия.

Според областния управител се налагат все по иновативни предложения за управление на кризисни ситуации, превенцията играе все по-голяма и решаваща роля при справяне с кризи, а законодателни промени допринасят за по-добра организации и синхрон в действията на различните институции, отговорни за реакция при кризи.

Учебният сбор даде висока оценка за работата на Областния съвет по сигурността през критичните зимни седмици в началото на годината.

Коментари 
Comments are not available for this entry.