Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 34

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 35

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 36
Добре дошли в ПАВЕЛ БАНЯ – ПРОМОЦИИ, Оферти, Пакети, Лечение, Настаняване, Хранене, Транспорт, Развлечение, Новини – Всичко за Павел баня - Законови текстове за туристическия данък противоречат на Конституцията
Павел баня
Законови текстове за туристическия данък противоречат на Конституцията 
09.04.2012
Kонституционният съд обяви текстове от Закона за местните данъци и такси, регламентиращи туристическия данък за противорачащи на основния закон. Това става ясно от решение, публикувано на сайта на съда. Туристическият данък бе въведен през април миналата година.

След промените в закона миналата година данъкът замени туристическата такса и се изчислява на базата на най-малко 30% заетост на легловата база, независимо дали тя е реална или туристите са били по-малко от броя на леглата. Делото в съда бе образувано по искане на опозицията за отмяна на алинея 4 и свързаната с нея алинея 5 от член 61с на Закона за местните данъци и такси. Двете алинеи от закона противоречат на член 60 ал. 1 от Конституцията.

Конституционният съд е видял различен подход в чл. 61с ал. 2 и ал. 4. от Закона за местните данъци и такси. Според алинея втора размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка, който може да е от 0,20 лв. до 3 лв. за нощувка съобразно населеното място и категорията на обекта. Регламентирано е в следващата алинея, че той се плаща до 15 число на следващия месец. Конституционният съд изтъква, че според алинея 2 се дължи реален данък, определен на основата на действително осъществени нощувки, т.е. върху доход от услуга. Според алинея четвърта, когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва. Според КС така данъкът се определя на основата на имущество - броя на всички легла в съответното средство за подслон или място за настаняване. Алинея пета от член 61 с от закона пък дава формула за изчисляване на разликата по ал. 4.

Според Конституционния съд в правната регламентация на туристическия данък са използвани елементи, присъщи както на имуществените, така и на подоходните данъци. Този законодателен подход противоречи на чл. 60, ал. 1 от Конституцията на страната, съгласно който понятията „доходи" и „имущество" изискват разграничаване между подоходните и имуществените данъци и недопускане на елементи, присъщи на едната категория данъци, в другата.

DarikNews

Коментари 
Comments are not available for this entry.