Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 34

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 35

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 36
Добре дошли в ПАВЕЛ БАНЯ – ПРОМОЦИИ, Оферти, Пакети, Лечение, Настаняване, Хранене, Транспорт, Развлечение, Новини – Всичко за Павел баня - Община Павел баня вече със сертификати по ISO
Павел баня
Община Павел баня вече със сертификати по ISO  
Община Павел баня получи сертификати за управление на качеството и околната среда в съответствие с изискванията на стандартите ИСО 9001:2000 и ИСО 14001-2004. ISO 9001:2008 (заменя ISO 9001:2000 (БДС EN ISO 9001:2001)) е международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да отговаря на клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетворението на клиента. ISO 14001:2004 – в основата на стандарта лежи загрижеността на човечеството за осъществяване на устойчиво развитие на планетата, за постигане и демонстриране на стабилна система по опазване на околната среда. Получените сертификати са гаранция, че общинска администрация Павел баня ще бъде сериозно ангажирана както с непрекъснато подобряване качеството на услугите в полза на гражданите и икономиката, така и с внедряването на все по- строги разпоредби в областта на развитието и опазването на околната среда, включително и устойчивото развитие на региона.Коментари 
Comments are not available for this entry.