Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 34

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 35

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 36
Добре дошли в ПАВЕЛ БАНЯ – ПРОМОЦИИ, Оферти, Пакети, Лечение, Настаняване, Хранене, Транспорт, Развлечение, Новини – Всичко за Павел баня - „Габровница” не работи!
Павел баня
„Габровница” не работи! 
Дървопреработвателното дружество „Габровница” АД, в село Горно Сахране, община Павел баня не работи. Това установяват експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора при извършената контролна проверка на място.

От ежедневните рапорти, които се попълват от служителите на дружеството става ясно, че производственият процес е приключил в 24:00 часа на 7 декември тази година, с което е преустановено замърсяването на атмосферния въздух. В момента на проверката, експертите на Регионалната инспекция констатират, че се извършва почистване на натрупания дървесен прах в работното помещение от производствения процес. Предстои да се извършат реконструкции и ремонтни дейности на сушилните инсталации, с цел намаляване замърсяването на въздуха.

От края на 2006 година до момента за установено замърсяване на атмосферния въздух по показатели прах и общи въглеводороди на „Габровница” е наложена ежемесечна санкция в размер на 10 723 лв.

След приключване на всички планирани дейности от дружеството, Регионалната екоинспекция ще извърши нова контролна проверка.

Коментари 
Comments are not available for this entry.