Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 34

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 35

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 36
Добре дошли в ПАВЕЛ БАНЯ – ПРОМОЦИИ, Оферти, Пакети, Лечение, Настаняване, Хранене, Транспорт, Развлечение, Новини – Всичко за Павел баня - Отново стипендии за студентите от Павел баня
Павел баня
Отново стипендии за студентите от Павел баня 
20.10.2008
Община Павел баня, отново отпуска средства за стипендии на студенти с постоянен адрес в общината за учебната 2008/2009г. по програма “Стипендии за студентите".

Подкрепят се студенти които са приключили успешно поне първата година от следването си и имат успех от предходната година по-висок от мн. добър 5.00

Кандидатите трябва да подготвят разработка на тема: “Общински план за развитие на община Павел баня 2007-2013г. – моето становище и предложения за допълнение“

Избора се извършва от комисия, определена със Заповед на Кмета на общината.

Срок за подаване на документите - 14.11.2008г. в деловодството на общинската администрация.

Формуляр за кандидатстване и планът за развитие на Павел баня можете да намерите на страницата на общината.

Повече информация...


Коментари 
Comments are not available for this entry.