Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 34

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 35

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 36
Добре дошли в ПАВЕЛ БАНЯ – ПРОМОЦИИ, Оферти, Пакети, Лечение, Настаняване, Хранене, Транспорт, Развлечение, Новини – Всичко за Павел баня - Заповед на областният управител
Павел баня
Заповед на областният управител 
Областният управител Мария Нейкова издаде заповед във връзка с многобройните сигнали и оплаквания за замърсеността на въздуха в района на село Горно Сахране, община Павел баня. В заповедта госпожа Нейкова изисква директорът на РИОСВ Стара Загора писмено да й докладва за контрола, който е осъществяван на „Габровница” АД, село Горно Сахране по опазване на околната среда при производствената им дейност, какви и колко санкции са налагани на предприятието за нарушения по изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда; както и какво е направено и какво се прави за подобряване качеството на атмосферния въздух в района.

Кметът на община Павел баня трябва да докладва за контрола, който е осъществяван на „Габровница” АД по изпълнението на задълженията им за опазване на околната среда и чистотата на атмосферния въздух при преработката на дървесината и за предприетите мерки във връзка с неизпълнението на направени предписания.

Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на заместник-областният управител Данчо Данев.

Коментари 
Comments are not available for this entry.