Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 34

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 35

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 36
Добре дошли в ПАВЕЛ БАНЯ – ПРОМОЦИИ, Оферти, Пакети, Лечение, Настаняване, Хранене, Транспорт, Развлечение, Новини – Всичко за Павел баня - Масови екологични проверки...
Павел баня
Масови екологични проверки... 
Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора ще санкционира дестилерията в село Манолово на „Интермед-1”ЕООД за констатирано замърсяване на водите на река Тъжа. Санкцията за подобни замърсявания, съгласно Закона за водите е от 1 000 до 10 000 лева. При проверката на обекта е установено нерегламентирано изтичане на видимо силно замърсени отпадъчни води. Взета е една водна проба за анализ. На фирмата е дадено предписание за предприемане на незабавни мерки с цел недопускане изтичането на замърсени отпадъчни води към река Тъжа.

По поречието на река Тъжа е проверена и розоварната в село Търничени, община Павел баня на „Еньо Бончев” ООД. При работата на обекта е констатирано незначително просмукване през стените на изградения утаител. На фирмата е направено предписание за предприемане на мерки за преустановяването му.

Контролна проверка е извършена и на дестилерията на „Роза Етерна” ООД в село Ясеново, община Казанлък. Установено е слабо оцветяване на водата на мястото на изтичане на отпадъчните води в река Лешница. Взета водна проба за физико-химичен анализ по всички показатели, съгласно издаденото им разрешително от Басейнова дирекция - Пловдив.

Проверките на обектите са извършени във връзка с постъпили сигнали за замърсяване на водите на двете реки.

Коментари 
Comments are not available for this entry.