Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 34

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 35

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 36
Добре дошли в ПАВЕЛ БАНЯ – ПРОМОЦИИ, Оферти, Пакети, Лечение, Настаняване, Хранене, Транспорт, Развлечение, Новини – Всичко за Павел баня - 122 хиляди лева за община павел баня от екосанкции
Павел баня
122 хиляди лева за община павел баня от екосанкции 
242 197 лв. са преведени на 12 общини на територията на РИОСВ – Стара Загора от наложени санкции през 2007 г.

Съгласно Закона за опазване на околната среда, 80 % от наложените санкции при констатирани замърсявания на компонентите на околната среда се превеждат на общините, на чиято територия се намират обектите -замърсители.

2 671 лв. от наложени санкции са преведени на община Казанлък, други 122 535 лв. на община Павел баня.
Павел баня е общината, която получава най- много средства от наложените санкции, заради крупните замърсители на въздуха на нейна територия.

С най- малко средства е община Гурково- от санкции тя получава само 82 лева в своя бюджет.

Съгласно Закона за опазване на околната среда, тези средства трябва да се изразходват от общините за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските им програми за околна среда.
Деляна Бобева


Коментари 
Comments are not available for this entry.